פסק דין טחימר שקובע את הכרת בית המשפט העליון באיזוק אלקטרוני כחלק מהחישוב ימי מעצר

פסק דין טחימר שקובע את הכרת בית המשפט העליון באיזוק אלקטרוני כחלק מהחישוב ימי מעצר

העליון קבע היום כי ימי מעצר אלקטרוני יחושבו ביחד של 1:2

פסק דין טחימר בבית המשפט העליון

בית המשפט העליון פסק כי אם יצא נאשם למעצר בית באיזוק אלקטרוני יוכל בהמשך לנכות מתקופות מעצרו את זמן ישיבתו בכלא את ימי האיזוק האלקטרוני ביחד של 1:2 

 

כלומר, אם אדם שוחרר ממעצרו לאיזוק אלקטרוני לתקופה של שנה, אז מאוחר יותר יוכל לנכות מתקופת המאסר שנגזרה עליו חצי שנה. 

 

http://elyon1.court.gov.il/files/16/060/042/k10/16042060.k10.htm

פנה אלינו