ערעור ג.ק בעמ על החלטת משרד העבודה והרווחה

ערעור ג.ק בעמ על החלטת משרד העבודה והרווחה

ערעור ג.ק על החלטת משרד העבודה והרוונה - התקבלה החלטה לפתוח אפשרות לעשות זאת בעוד שנה פחות חודשיים

ערעור בבית הדין הארצי לעבודה על החלטת הוועדה לשלול את הרשיון להעסקת עובדים זרים בישראל

 

לאחרונה החמיר משרד הכלכלה והרו7וחה את התנאים בהם מיוצגים העובהדים הזרים בישראל, כך שהדרישה המחמירה שלא יעשו שימוש בעובד זר עכל ידי מתווך נשללה ועומדת לחובתם של מי שעושה זאת.

אך לאחרונה ייוצגה חברה מסויימת על ידי משרדי ולמרות דרישת מנהלת תחום קבלני כח אדם , לשלול את רשיונה לצמיתות , נטען בדיון כיצד היא עומדת בתנאי השכר ועובדת איתם ובריאותה לקויה.

 

בסופו של הדיון הוסכם כי החברה תוכל לפנות למשרד בחודש אוגוסט שנת 2017 . כן ניתנה הסזכמה להארכה של חודש ימים עד להפסקת הפעילות. 

 

:)

 

ג.ק בעמ ערעור על החלטת הוועדה לשלול את רשיון להעסיק את רשיון להעסיק עובדים 9.16 בין הדין הארצי לעבודה

 

 

פנה אלינו