the image title

רשימת טלפונים פרקליטות פלילית

    פרקליטות  
       
מיקום גורם טלפון פקס
       
פרקליטות מחוז מרכז    03-6979574 03-6959567
פמ"מ   03-6970062  
  מזכירות 03-6970238/243  
    03-6970240  
    03-6970234  
    03-6972301  
    03-6970035  
  הכנת תיקים לצילום 03-6972302 02-6467639
  עתירות 03-6979574  
       
       
פרקליטות מחוז תל-אביב    03-6970202 03-6919108
פמת"א   03-6970201  
  מזכירות 09-6940664  
    03-6972330  
  צילום תיקים השרון 09-6970203/4  
  בירורים לגבי בקשות 03-6979535  
  בירורים לגבי בקשות 03-6970131  
  עתירות אסירים 03-6972302  
  עתירות אסירים 03-6979574  
  ויקי צילומים 03-6970204  
  בדיקת/קבלת פקסים 03-6970201  
       

פנה אלינו