זיכוי נער אתיופי מתקיפה ואיומים על רקע של הגנה מן הצדק !

זיכוי נער אתיופי מתקיפה ואיומים על רקע של הגנה מן הצדק !

ילד מוכה בשל העובדה שלא היה לו תעודת זהות

ילד אתיופי ללא עבר פלילי, ללא תיקים פתוחים , שאיתרא מזלו ועבר ליד קטטה.

 

נתבקש למסור תעודת זהות. כאשר הוא אמר שאין לו, אזי הוא עוכב לתחנה. כאשר ניסה להבין מדוע הוא נעצר, הוא נחנק, הוכה, הוכנס כבול לניידת והוסע לתחנה. 

 

בתחנת משטרת נתניה הופרו כל החוקים לגביו. לא זכותו להחקר תוך שלש שעות. לא לקבל פירוט על מה שעשה. לא הודע להוריו על המעצר. לא הודעה לסניגוריה על המעצר. לא פונה כחוק למעצר אופק. נחקר בשעות אסורות. כל הזכויות שלו כקטין הופרו אחת לאחת לאותו נער.

 

הפרקליטות שדנה בתיק (פרקליטות מרכז) הגישה כתב אישום ביחד עם עוד שלשה ילדים אלימים. הוא לא היה שייך לקטטה. אבל הוא נרשם כנאשם מספר 1 . שלחתי להם מכתב שמבהיר להם את המצב (כי בינתיים הגרסה של המשטרה נתפסה כאמיתית).

ומה עשתה הפרקליטות? תיקנה את כתב האישום כך שנרשם אישום במיוחד בשבילו. (אגב, מאז אני לא שולח מכתבים לפרקליטות. אני שולח להם מסמך שאומר כי לאור הפרת החובה של הפרקליטות לא לתקן את כתב האישום בעקבות המכתבים שלי, לא יישלח מכתב המפרט את הבעיות בתיק).

 

בהחלטה לזכות את הנאשם על פי בית המשפט לנוער בנתניה נרשם במפורש (כב' השופטת ליזי פרויינד) 

 

".... יש בנסיבות ההתרחשות כולן כדי להעלות חשש שמה הפניה נעשה על רקע שונה, שאינו ענייני לחשדות, ויתכן שהוא נטוע בהשתיכותם העדתית של הנאשם וחבריו..." (עמ' 77 ש' 29-30).

 

 

 החלטת זיכוי מטעמי הגנה מן הצדק. אלימות נגד אתיופים

פנה אלינו