הגנה מן הצדק - סגירת תיק בנוער מחוזי חיפה

הגנה מן הצדק - סגירת תיק בנוער מחוזי חיפה

לאחר שנער קיבל מבית המשפט עונש להגיע למעון נעול, ולאחר שחסות הנוער אמרו שהצו לא ניתן לביצע עקב מחסור במקומות אישפוז מעין אלה, בחר כב' השופט לשלוח אותו בכל זאת למעון נעול על מנת לנסות מקום השמה שלא יגרום לפגישה במצבו.

  נער ייקלט במעון נעול חרף עמדת החסות כי אין מקום

פנה אלינו