שימוע

שימוע

השימוע הוא לא רק טכס שצריכים לעבור, זהו זכות חשובה לטובת העובדמבורך - משרד עורכי דין                                                  Mevorah Law - Office
עזר מבורך, עו"ד                                                              Ezer Mevorah, Advocate

רח' הסיבים 24 פתח תקווה 4959382                                                      
טל. 0506-330683 פקס: 03-9348808 
אתר אינטרנט: EzerMevo.co.il  

Email : Ez.mevo@gmail.com

 

שימוע
ואיך הוא צריך להתנהל


כתבתי את המסה הזאת לאישה ששאלה אותי בפרטי, והחלטתי להעביר גם אליכם את המידע הזה

במצב של עבודה, כאשר מגיעים לבצע שימוע זוהי הדרך של המעסיקים או להזהיר או לפטר את העובדים.
הבעיה של המעסיקים היא הדרך המפותלת בה הם צריכים לבצע את הריקוד הזה, הטקס בו חייבים להתממש כל או רוב התנאים הנדרשים על מנת שתוכל לבצע את השימוע כראוי. עקרונית אין מדובר ב"טכס" כמטבע לשון , זוהי זכות הנמנית על זכויות היסוד המשפטיות על מנת לקבל החלטה עניינית ומושכלת. לעובד יש זכות לנסות ולשכנע את המעסיק כי הוא לא צריך להיות מפוטר.

 

ואילו כללי השימוע.

 

השימוע מתחלק לשלשה חלקים.
החלק הראשון, המכתב טרום השימוע.
החלק השני, השימוע עצמו
והחלק השלישי, לאחר השימוע.

 

 

    א.המכתב המודיע על השימוע

  1. המעביד להעביר לעובד את ההודעה על ביצוע השימוע, אם למייל, או לוואטסאפ (לא מומלץ) ואם ביד. מן הדין לעשות זאת בפרטיות ולא לצעוק לו : איציק, "יש ש'ך שימוע ביום שני" ליד 10 עובדים אחרים.
  2. בהודעה לשימוע יש מקום להודיע לו על תאריך השימוע, מקום השימוע ורצוי לומר לו גם כמה אנשים הולכים להיות נוכחים בשימוע.
  3. רצוי לקבוע את המועד במרחק של לפחות יומיים מראש.
  4. דבר הכי חשוב בשימוע, הוא רישום הטענות שיש למעסיק על העובד. אם אלה האיחורים, אם אלה הבעיות שהוא גורם למנהל העבודה, או האם פשוט הוא גנב ונתפס. שימו לב מעסיקים, הם אתם לא רושמים משהו במכתב הוא יכול להודיע כי הוא לא התכונן לטענה הזו והוא רוצה שימוע נוסף. ובדרך כלל הוא יהיה צודק.
  5. רצוי להודיע לעובד במסמך כי הוא רשאי להביא עורך דין. הפסיקה מגוונת וראוי להיות מוכן לכל טענה בתביעה מאוחרת. (סע"ש 37124-04-15)
  6. אם לא נוח לו ביום שנקבע לשימוע, אם בשל הצורך שלו להתייעץ עם עורך דין, הרי שיש מקום לאפשר לו את הדחיה הזו. אם העובד חולה, הרי שאין מקום לקיים את השימוע. מעשית, לא ניתן לפטר עובד שהוא חולה בתקופת ימי המחלה הצבורה לו. יש לנסות ולפנות אליו בדחיה ראשונה, בדחיה שניה (לעיתים), אבל בדרך כלל לא מאפשרים דחיה שלישית.
  7. הוא יכול להביא איש מטעמו, במיוחד אם מדובר בחברה שמעמידה עו"ד מטעמה לשימוע. העובד יכול להביא גם עו"ד מטעמו.
  8. אסור! לרשום במכתב – אנחנו מזמינים אותך לשימוע על מנת לשקול, לבצע, לדרוש את פיטוריך. גם אם המעסיק רוצה לפטר אותך, אסור לו לרשום זאת.
  9. מותר לפטר ללא שימוע אם העובד נתפס בגניבה או ביצע עבירה שפוגעת בחברה. (לא. אם הוא איחר פעמיים זה לא נחשב לפגיעה כזו).

 

  ב.   השימוע

    10. בשימוע צריך להיות יותר מאשר המנהל המתלונן. מן הראוי שיהיה שם גם את המנהל האחראי על              מנהל . רצוי שתהיה שם (כן, אני יודע, אפליה) , גם הפקידה שתקליד את הפרוטוקול. גם אם הוא              מוקלט.

    11. שימו לב עובדים, תקליטו גם אתם, אם בסתר ואם בהנחת מכשיר ההקלטה על השולחן. אני ממליץ             לא לספר שהבאתם מכשיר הקלטה. אם הם מקליטים הם יודעים שהם שולטים על ההקלטה.                   המעסיקים מדברים יותר כשאין מכשיר הקלטה על השולחן. אני מצטער לומר לכם כי בית הדין אמר             בהחלטה מסויימת כי מדובר בחוסר תום לב, אבל בכל מקרה נתנו לתובע 25,000 ₪ בגין מה                 שנאמר בשימוע.

    12.   עובדים, תכינו את הטיעונים שלכם בכתב, אל תסכימו להגיש את המסמך. תקריאו מתוכו. תפרטו              במדוייק את הטענות שלכם. אם איחרתם תביאו את מספר ההודעה שלכם בפלאפון לבוס שהודעתם            לו. אם יש הודעה ב ווטסאפ שהוא אומר לכם לעבוד יותר ואתם עושים זאת, תביאו מסמכים שיכולים            להוכיח כי לא עשיתם מה שמיוחס לכם. אין בעיה שתתנצלו ותבטיחו שלא תעשו זאת בשנית

  13.  ניתן לדרוש לקבל מסמכים טרם השימוע. כל דבר שיכול להשפיע על ההחלטה לפטר או לא לפטר .

  14. אם תשמעו את הצעתי , רצוי לטעון כי מדובר בשימוע מיותר ובינתיים יש לטפל גם בנושאים האלה               והאלה. זה מראה שאתם ראש גדול ואוהבים את מקום העבודה שלכם. קשה יותר לפטר את האנשים           עם הראש הגדול

  15. בסוף השימוע המעסיק צריך להודיע לעובד כי הוא צריך יומיים שלשה על מנת לגבש החלטה. אמנם             זהו שימוע שברוב המקרים ההחלטה ידועה מראש, אבל בכל מקרה על המעסיק "לגבש דעה".

  16. בסוף השימוע העובדים אמורים לקבל העתק מהפרוטוקול חתום על ידי הנוכחים, כולל חתימת העובד.

 

ג. לאחר השימוע 

  17. על המעסיק לאחר השימוע להוציא מסמך מסודר, כתוב, ובו הוא מפרט את הסיבות לפיטורין. מן הראוי         לרשום בסוף כי הם מאחלים לו בהצלחה בהמשך דרכו.

 

 

אני יכול להביא לכם הרבה מקרים בהם אי קיום השימוע, קיום השימוע לאחר שנתקבלה כבר החלטה לפטרו (סע"ש 31882-11-15), אי מתן הודעה טרם השימוע מאיינת את הנאמר בו (אהרונוב נ. המרכז האוניברסיטאי 27600-10-11 ). כך גם נאמר בע"ע 33552-04-14 ועוד.

מכל אלה ניתן להבין דבר אחד, חשוב לנהל את השימוע כנדרש.

 

 

עזר  מבורך, עו"ד

 

פנה אלינו