ענף השמירה - הסכם קיבוצי מ 2014

ענף השמירה - הסכם קיבוצי מ 2014

לשואלים תדיר, ההסכם הקיבוצי של השומרים והמאבטחים אשר משפר את שכרם (9%), אך מטיל על המעבידים חובת החתמה ועוד פרטים לעניין זה. 

הסכם_קיבוצי_בענף_השמירה_2014

פנה אלינו