סיוע בהכנת מסמך למשרד החינוך - פורטל תלמידים

סיוע בהכנת מסמך למשרד החינוך - פורטל תלמידים

סיוע בהכנת מסמך בעניין זכויות תלמידים בעבודה בחופש

מצ"ב מסמך על זכויות התלמידים בבואם לעבוד בחופשה. 

חשוב לשים לב לכך שזכויות הנערים מוגנות אם על ידי משרד הכלכלה, ואם על ידי משרד החינוך. 

ניתן לפנות בתלונה למשרד הכלכלה במידה ונמנעו מהנערים והנערות זכויות בסיסיות.

 

http://edu.gov.il/special/students/Pages/youth-workers.aspx

 

פנה אלינו