זכויות בני הנוער בעבודה 2017

זכויות בני הנוער בעבודה 2017

זכויות נערים ונערות בעבודה 2017

עבודת נוער

כיצד ניתן להעסיק נערות ונערים בצורה חוקית

מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנערות ונערים כאחד

 

סקירה: עזר  מבורך, עו"ד לדיני עבודה

אתר: EzerMevo.co.il  

FaceBook: עזר מבורך עורכי דין ושות'

 

בני נוער פונים אלי מתוך רצון לצאת לעבוד, אבל לא להיות מנוצלים. בדקתי והבאתי לכם את רשימת הזכויות והחובות גם שלכם וגם של המעבידים שלכם.

 

 • אסור להעסיק נער מתחת לגיל 14. ניתן להעסיק נער בין גיל 14 לגיל 16 במהלך חופשות מהלימודים. מגיל 16 ועד 18 ניתן להעסיק נערים על פי פירוט שיועלה בהמשך. חשוב לציין כי על פי החוק אסור להעסיק עובד צעיר במקום שיכול לפגוע בהתפתחותו הגופנית הפיזית או הנפשית.

 

 • כל נער צריך להוציא פנקס עבודה בשירות התעסוקה. המסמך יוצא ללא כל עלות כספית.

 

 • על כל מעסיק לקבל צילום ת.ז של אחד מהוריו וכן לקבל אישור רפואי כי הנער

      כשיר לעבודה. (ושימו לב, לא יועסק נער אלא אם כן נבדק רפואית!)

 

 •  על המעסיק לתת לעובד "הודעה לעובד" בו מפורט תאריך תחילת העבודה,    התשלום השעתי שירוויח, עיקרי תפקידו ואורכו של יום העבודה. זאת כאשר  העובד נשכר ליותר מ 30 יום.

 

 • עבודת בני הנוער בישראל מוסדרת בכמה חוקים שתפקידם לשמור על זכויותיהם של בני הנוער בעבודה ולוודא כי העבודה איננה פוגעת בבריאותם והתפתחותם : חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1952 – גיל והמועדים להעסקתם. תקנות שכר מינימום(נוער עובד וחניכים), התשמ"ח 1987 מסדירות את השכר המגיע לבני הנוער.

 

 •        אגף ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת הוא הגוף הממונה על אכיפת חוקי העבודה בארץ. בסמכות האגף להטיל על אלא שפוגעים בילדים קנסות מנהליים גבוהים ולהגיש כתבי אישום בעניינם.

 

 • טבלת השכר היא על פי חוק עבודת הנוער כדלקמן :

 

גיל          אחוז משכר         שכר חודשי          שכר שעתי

               מינ' למבוגר

 

14-16    70%                      3,370.50 ₪         19.52 ₪

16-17     75%                      3,618.75 ₪          20.92 ₪

17-18    83%                      4,404.75 ₪          23.15 ₪ 

 

 •        על כל עובד צעיר לקבל תלוש שכר.

 

 •        לא יועסק נער יהודי בשבתות. (36 שעות)

 

 •        הנער זכאי ל 3/4 שעה הפסקת אוכל כאשר הוא עובד מעל 6 שעות.            הפסקה לא    תעלה על 3 שעות.

 

 •        נאסר על צעיר לעבוד בשעות הלילה! (מעבר לשעה 22:00) . אבל              החרגה נרשמה  בחוק לעניין עובדים בני 16-18 שיכולים לעבוד עד              לשעה 24:00 . בעבודה מעבר לשעה 23:00 , צריך המעסיק להסיע          את הצעיר לביתו.

 

 •        עובד במלצרות יכול על פי חוק לקבל משכורתו מהטיפים, אבל סכומים            אלה צריכים להיות רשומים בקופות המסעדה טרם קבלתם על ידי                הנערים. כמובן מבלי לרדת משכר המינימום לקטין. לשכר זה יש להוסיף          את הוצאות הנסיעה ושאר הזכויות.

 

 •        אסור להטיל עליכם עונשים. גם אם שברתם כוס וגם אם נגרם נזק                כתוצאה מעבודתכם.

 

 •        החזרי נסיעות בסך של 22.60 ₪ ליום או מחיר עלות כרטיסיה או עלות          חופשי \חודשי על פי הזול יותר. (על פי צו ההרחבה בדבר השתתפות            מעסיק בהוצאות נסיעה 8.8.16).

 

 •        שימו לב, על המעסיק לשלם לעובד הצעיר החל משעת העבודה                  הראשונה. לא התלמדות, לא תקופת נסיון בחינם ולא ימי הכנה .

 

 •        על העובד הצעיר לקבל חופשות על פי החוק כ 15 ימי חופשה לשנה בה        עובדים 5 ימי עבודה בשבוע.

 

 •        חוק הודעה מוקדמת חל גם על הנערים. כך שנער המעוניין להתפטר              מתפקידו צריך לתת הודעה מוקדמת של יום לכל חודש ימים עד ל 14 ימי        עבודה לשנת עבודה.

 

 •        תשלום ביטוח לאומי ותשלום בגין ביטוח בריאות לא יורדו ממשכורתו של          הנער. 

 

 •        מס הכנסה – נער בין גיל 16 ל 18 יקבל נקודת זיכוי נוספת

 

קיימות לא מעט אפשרויות לעובדים צעירים אשר קופחו במקום העבודה, לפנות למשרד הכלכלה ולהתלונן על הפרת זכויותיו. אפשרות אחרת היא להתלונן להסתדרות הנוער בעובד והלומד. הסכומים העונשיים המוטלים על המעסיקים המפרים את חוקי הנוער הם משמעותיים. לא מומלץ לנסות לנצל בני נוער. העונש הכבד בשל הפרת הזכויות מאיין כל הצדקה לעשות כן.

 

 משרדי הממשלה העוסקים בהפרת זכויות הנערים הם :

 משרד העבודה והרווחה :  http://economy.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/WorkingYouth/Pages/default.aspx

 

משרד החינוך : http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mtna/Zchuyot/LemiPonim.htm

 

הסתדרות הנוער העובד והלומד : http://www.davar1.co.il/65236/

 

עו"ד שלי – אתר סיוע משפטי בחינם http://www.justice.gov.il/units/siuamishpaty/ourscopes/child/pages/lawyer.aspx

 

 

 עזר מבורך, עו"ד לדיני עבודה ופלילים

 

פנה אלינו