הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה

אישה המוטרדת בעבודתה, מה הזכויות שיש לה ?


שימו לב, מדובר בחוק שכולל גם גברים שיכולים לעבור הטרדה ומעשים מגונים!

 

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית (התשנ"ח - 1998 ), הוא  לאסור הטרדה מינית בכדי להגן על כבודו של אדם, על חרותו ופרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים.

 

הטרדה מינית מוגדרת על פי החוק כמעשה מגונה כאמור בסעיפים 348 ו349 לחוק העונשין, דהיינו כאחד מהדברים האלה – שם יד בצורה פוגענית, אומר דברים שיכולים להתפרש כמעשה מגונה או משדר ברשת האינטרנט מעשים מבזים - הדבר יקרא הטרדה מינית ומעשה מגונה ועוד.

 

כמו כן באם יבצע אדם סחיטה מינית (כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין) , כלומר באם אדם יסחט מינית אדם אחר או ידרוש ממנו לעשות דבר שאינו רוצה לעשות.

 

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני , המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אין ברצונו לקבל דבר מההצעות הנ"ל. אלו עבירות אשר נעשות תדיר ביחסי עובד מעביד. אם על ידי המעביד, אבל גם בארגון בעל הרבה עובדים יש תפוח רקוב שבוחר לנסות לדרוש מהנשים הכפופות לו דברים מיניים.

 

התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למיניותו או למינו והמוטרד הראה את התנגדותו להתנהגות הפוגעת והתייחסות משפילה או מבזה לרבות התייחסויות לנטיתו המינית– כאן יש לא מעט התייחסויות לאדם שהוא הומוסקסואל או אישה שהיא לסבית.

 

פרסום תצלום צילום, סרט או הקלטה של אדם המתמקדת במיניותו , בנסיבות בהם הפרסום יכול לגרום נזק  לאדם ולא התקבלה ממנו הסכמה לפרסום.

 

בעבודה, מעביד חייב לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע את האמור בסעיפים אלו. במידה ומדובר במפעל או במקום עבודה המכיל מספר גדול של עובדים (25 ומעלה ), על המעביד לתלות מודעות לעובדים , את התקנון למניעת הטרדה מינית וכן למנות אחראי לתלונות.

אם המעביד יכשל בעבירה על סעיף 7 לחוק – לא נקט מספיק אמצעים על מנת למנוע הטרדה מינית בעבודה, הוא עשוי לשלם סכום גבוה בפיצוי אם באי מניעת פשע או במסגרת אחריות שילוחית.

 

מדובר בעילה מקובלת לתלונה על הטרדה מינית בעבודה לצורך בקשה לקבל פיצויי פיטורין כדין התפטרות.

 

למעסיקים – קראו את החוק בזהירות ובצעו כל דבר גדול כקטן ממנו. אם מישהו יתלונן על התנהגות גסה המתחילה לבסס עבירה על החוק להטרדה מינית – ערוך למטריד שימוע ובמידת הצורך פטר אותו.  האיש שנוהג לעשות דברים כאלה יעשה אותם שוב.

 

בבית הדין ובבית המשפט הנטיה היא לכיוון המוטרדת. שימו לב, הגברים, בדיחות גסות יכולות להביא להעפה מהעבודה . 

 

נכתב בידי עו"ד עזר מבורך - פלא 0506-330683 

 

 

 

 

פנה אלינו