יום כיפור 2017

יום כיפור 2017

כמה אני צריך לקבל בעבודה ביום כיפור

זו שאלה נפוצה בימים אלה. כל שעה מתקשר אלי לקוח אחר ושואל אותי את השאלה הזו.

אז כינסתי כאן הלכות  ליום כיפור .

 

 1. ערב יום כיפור הוא יום עבודה מקוצר. כמו יום שישי הוא יום עבודה בן שש (6) שעות אבל משולם בו שכר מלא של 9 שעות. בענפים שונים יש תשלומים שונים (מתכת חשמל, אלקטרוניקה מקבלים על 5 שעות עבודה מחיר של יום עבודה מלא. נקיון – כנ"ל. 5 שעות בתשלום 8 שעות.

 

 1. ערב יום כיפור הוא יום בחירה. עובד יכול לעבוד ביום זה ולקבל כספים ומותר לו , תוך הודעה מוקדמת של 30 יום, לצאת לחופשה ביום כיפור, למעביד אסור לסרב לחופשה שנדרשת ביום כיפור.

 

 1. לעובד רשומים בחוק 9 ימי חג בשנה. יום כיפור מנוי ברשימה ועל המעביד לדאוג לתשלום מלא בגין יום כיפור.

 

 1. עובד יהודי יקבל בגין עבודה ביום כיפור סך של 150% משכרו מינימום על פי חוק . יש מקומות עבודה מוסדרים כמו חברת חשמל, רשות הנמלים או רשות שדות התעופה ועוד בהם העובדים מקבלים שכר גבוה יותר.

 

 1. למעשה כאשר מדברים עם יום כיפור מדובר ב-25 - 27 שעות שהן שעות החג עצמו. לפיכך יכול עובד להגיע למקום עבודתו ולקבל על 8 שעות ראשונות 150% משכרו. לאחר מכן העובד אמור לקבל עבור שעתיים נוספות סכום של 150% + 25%, שאר שעות העבודה ישולמו על פי תעריף גבוה יותר של 150% + 50%.

 

 1. עקרונית, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה , תשי"א 1951- לא ניתן לעבוד יותר מ 12 שעות ביום עבודה. אבל המעסיקים דואגים לתשלום עבור שעות המנוחה, כשעות עבודה. כך למשל ישנם מעסיקים אשר מחלקים את שעות העבודה היום כיפור לשעות עבודה בפועל ולשעות מנוחה באתר, כך שבפועל אלו אינם חורגים ממשמרת של 8-12 שעות עבודה רצופה.

 

 1. כאשר שכרו של עובד לדוגמה הינו 30 ₪ לשעת עבודה חישוב שכרו ליום כיפור הוא לפי החישוב הבא:
  • 30 ₪ Xמספר השעות לפני ואחרי כניסת החג.
  • 30 ₪ X150% X 8 שעות ראשונות לאחר כניסת החג = 45 ₪ לשעה.    360 ₪
  • 30 ₪ X175%X  2 שעות נוספות = 52.5 ₪ לשעה.105 ₪
  • 30 ₪ X200% X 2 בין השעה ה – 10 לשעה ה – 12 = 60 ₪ לשעה.120 ₪

       סיכום 360+105+120 = 585                ₪למשמרת של 12 שעות עבודה.

 

 1. שימו לב - במקומות עבודה בהם נהוגים צוי הרחבה או הסכמים טובים יותר, יחולו ההסכמים אשר מטיבים עם העובדים. אין לפגוע במינימום הקבוע בחוק (זכויות קוגנטיות).

 

 

 

שתכתבו ותחתמו ביום כיפור הקרוב . אמן

 

 

פנה אלינו