טיפולי פוריות בנשים

טיפולי פוריות בנשים

נשים ופוריות

נשים ופוריות  או טיפולי פוריות בנשים - בדיקת החוק בישראל

 

הריון זה דבר נפלא. רובכן משתוקקות לו, אבל לא לכולן זה בא בקלות.

 

רבות לא מצליחות להכנס להריון ואחרי תקופה הן מוצאות עצמן מתמודדות עם טיפולי פוריות.

התהליך שעוברות נשים במהלך טיפולי פוריות אינו קל וכרוך פעמים רבות בנטילת הורמונים תוך הכנה לביוץ, דבר קשה ומפרך לאישה שצריכה לצאת מהעבודה בקביעות על מנת להגיע לתורים אצל הגניקולוג.  הקושי עבור נשים רבות מתעצם עקב הצורך לשמור על השגרה ולתפקד במקום עבודתן בזמן שהן סובלות מגלי חום, שינויים בראייה ותנודתיות במצב רוח.

 

מדינת ישראל עיגנה בדין זכויות והגנה לנשים אשר נאלצות לעבור טיפולי פוריות.   סעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב ובלבד שהודיעה על כך למעסיקה מראש. היעדרות כאמור תחשב כהיעדרות מחלה (במסגרת חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976).

 

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) תשנ"א-1990, קובעות כי תקופת היעדרותה של עובדת, לעניין סעיף 7(ג)(4) לחוק, לא תעלה בכל סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית (בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי מנוחה הכרוכים בסדרה זו) על:

  1. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים - 16 ימים.
  2. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים - 20 ימים.

בכל אופן, לא יהיו יותר מ- 4 סדרות טיפוליות בשנה.

 

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים מחיל איסור על מעסיק לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, בימי העדרם מעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור. יש לציין כי, איסור הפיטורים אינו מותנה בוותק של העובד או העובדת במקום העבודה. כמו כן, איסור הפיטורין יחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי. איסור פיטורים זה לא יחול על מעסיק לגבי עובד או עובדת שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם עפ"י חוק מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לשם ביצוע הטיפולים

 

התנאים הנדרשים מן האישה הם :

1. הודעה מוקדמת של 3 ימים טרם היציאה לבדיקה. מדובר בטיפולי פוריות לקראת הלידה הראשונה והשנייה בתקופת עבודתה של האישה אצל אותו מעסיק (יש לציין כי אישה יכולה להשתמש בזכות הזו לשתי הלידות הראשונות ואז לעבור מקום עבודה ושוב יש לה את הזכות לטיפולי פוריות).

 

2. שלא יעברו שנתיים מאז יום ההיעדרות הראשון במסגרת החוק.

 

כן מו כן, העובדת צריכה לספק למעביד אישור רפואי על טיפולי הפוריות תוך 14 יום מיום מתן ההודעה על הפיטורין. במידה  והעובדת עונה על כל התנאים שלעיל המעסיק מנוע מפיטורים.

 

במקרה בו פוטרה עובדת שלא נעדרה מעבודתה, עליה להודיע למעבידה בתוך שלשה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורין (או השימוע) . בנוסף היא צריכה להעביר למעביד את אישור הרופא.

 

יש לציין כי פיטורים של עובדת עקב הטיפולים בתקופות או במצבים בהם לא חל איסור על הפיטורין, עלולים להוות הפלייה אסורה ולבסס סעד והגנה מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

 

   
 

פנה אלינו