שעות עבודה ומנוחה

שעות עבודה ומנוחה

מה הקף שעות עבודה המותרות לעבודה

שעות עבודה ומנוחה

 

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951. הוראות החוק הינן קוגנטיות ולא ניתן לוותר עליהן, להתנות עליהן או לפדותן בגמול כספי.

 

 • מהו היקף השעות המותרות לעבודה?

בהתאם לחוק, עובד אשר מועסק במשך היום רשאי לעבוד 8 שעות. עם זאת, צו ההרחבה בנדון שינה קביעה זו להיקף של 9 שעות עבודה. עובד אשר מועסק בעבודת לילה רשאי לעבוד עד 7 שעות. לעניין זה עבודת לילה הינה משמרת הכוללת שעתיים עבודה בין השעה 22:00 בלילה ל-6:00 בבוקר.  כמו כן, על פי החוק, שעות העבודה השבועיות לא יעלו על 45 שעות.

 

 • מה קורה במצב בו התבצעה חריגה מהיקף השעות הקבוע בחוק?

ראשית, במקרים של לחץ בעבודה ניתן לחרוג מן האמור לעיל ללא כל היתר, זאת בהתבסס על סעיף 10(א)(1) לחוק.  עפ"י סעיף 11, ניתן לעבוד עד 12 שעות שבועיות נוספות ולא יותר מ-4 שעות נוספות ביממה. 

 

 • מהו הגמול הכספי בגין שעות נוספות?

לאור סעיפים 16 ו-17 לחוק, הגמול בגין 2 השעות הנוספות הראשונות הינו 125% מן השכר השעתי הבסיסי.  לאחר מכן, הגמול הינו 150% מן השכר השעתי הבסיסי.

חשוב לציין כי החישוב של שעות הנוספות מתבצע על בסיס יומי, לכן לא משנה מהו סכום השבועי הכולל. לדוגמא, במצב בו עובד עבד 11 שעות במשמרת אך לא הגיע לרף של 45 שעות שבועיות, המעסיק עדיין מחויב לשלם לו בגין השעות הנוספות עבור אותו יום (ראה בעניין זה - דיון נב/0-919 אוריינט קולור בע"מ נ' ממן מיכל)

 

 • ימי מנוחה

ככלל המעסיק מחויב לתת לעובד מנוחה יומית של לכל הפחות 8 שעות בין ימי העבודה או המשמרות. כמו כן, העובד זכאי למנוחה שבועית של לפחות 36 שעות רצופות (ראה סעיף 7(א) לחוק).  על פי סעיף 9, חל איסור להעסיק במנוחה השבועית ואסור למעסיק לסרב להעסיק אדם בשל סירובו לעבוד ביום המנוחה. סעיף 7(ב) מבחין בין יהודים אשר עבורם יום המנוחה הינו יום השבת, לבין אלו שאינם יהודים ויום מנוחתם יהיה עשוי להיות שישי, שבת או ראשון לפי המקובל על אותו עובד פלוני.

 

 • מהו הגמול על עבודה במנוחה השבועית?

העובד זכאי לקבל שכר שווה ערך ל-150% על שעות העבודה הרגילות, 170% על השעתיים הראשונות של השעות הנוספות ו-200% על השעות החורגות מכך.

 

 • האם החוק חל על כל המעבידים ועובדים? מהם החריגים לחוק?
  1. ס' 30 (א)(1) - שוטרים במשטרת ישראל, וכן כל מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר.
  2. ס' 30 (א)(2) - עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
  3. ס' 30 (א)(3) - יורדי ים ועובדי דיג.
  4. ס' 30 (א)(4) -  אנשי צוות אויר.
  5. ס' 30 (א)(5) – עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי. באשר לחריג זה יש להוכיח כי אותו עובד הינו בתפקיד הנהלה ולחילופין שעבודתו דורשת מידה מיוחדת של אמון אישי. בית הדין נותן פרשנות למונחים אלו בהתאם לנסיבות של התיק אשר מגיע לפתחו ונותן משקל לפרמטרים שונים.

 

כאמור סוגיות משפטיות בנושא זה נראות על פניו פשוטות עם זאת לא כך הדבר. חשוב להתייעץ ולקבל הכוונה משפטית על מנת לנווט את דרכם תוך השגת צדק וגמול בגין עבודתכם.

 

נכתב ע"י עזר מבורך ממשרד עזר מבורך ושות', משרד עורכי דין    פלא :  0506-330683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנה אלינו