זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון נפגעות תדיר על ידי מעסיקים מעבידים ש מפטרים אותן מייד עם קבלת אישור על הריון

זכויות נשים בהריון

 

קיימים לא מעט חוקים שעוסקים בתקופת הזמן הקצרה בה האישה בהריון ועד לשנה אחרי הלידה. (חוק עבודת נשים תשי"ד 1954, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת התשנ"ו - 1996, תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) תשמ"ז - 1987, חוק ביטוח לאומי - פרק ג' - ביטוח אמהות ועוד)

 

ראשית, זכותה של האישה שלא להודיע על הריונה עד לחודש החמישי. גם בראיון העבודה, וגם בעת עבודתה- אם היא לא עוסקת בדבר שיכול לגרום לה נזק. 

 

שנית, זכותה שלא להיות מפוטרת - וזאת כאשר המעסיק מעוניין שלא להעסיק עובדת בהריון. זכות זו קובעת כי באם היא עובדת מעל ששה חודשים, זכותה לסיים את ההריון ועוד חודשיים לאחר הלידה ללא שתפוטר (או אפילו ללא התרעה על פיטורין) , אלא אם תתקבל אישור ועדת משרד הכלכלה לפטרה. (ואגב, גם לאחר ה 60 יום יש צורך בסיבה חשובה על מנת לפטרה).

 

שלישית, זכויות אישה הרה לעניין שעות עבודה (זכויות ליציאה לבדיקות גנטיות, לטיפולי פוריות, לפונדקאות),(ועוד זכויות - חופשה ללא תשלום לעובדת שלא הגיעה לעבודה, הפרשות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות, ועוד)

 

רביעית, זכויות אישה לאחר לידה במסגרת עבודה (חופשת לידה (60-75 יום), פיצול חופשת הלידה, הארכת חופשת הלידה, הפרשות, דמי לידה, איסור פיטורי העובדת ב 60 יום לאחר הלידה וגם לאחר מכן, חופשת אבהות, זכויות לאחר חזרתה לעבודה - הגבלת שעות עבודה, איסור פגיעה בהיקף המשרה, חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה והתפטרות כדין פיטורין בשנה הראשונה להודלת הילד, זכויות שעת הנקה, הגבלת עבודה בהריון) ועוד.

 

אלו רק חלק מהזכויות של האישה במסגרת עבודתה. לנשים העובדות במסגרת שירות המדינה יש אף יותר זכויות. 

 

מדובר נושא סבוך וקשה, ויש צורך בקבלת ייעוץ מעורך דין טרם הגשת תביעה או אפילו בקשת אישה בהריון להתפטר. 

 

נכתב בידי עו"ד עזר מבורך ממשרד עזר מבורך ושות'. פלאפון: 0506-330683

 

פנה אלינו