דמי הבראה

דמי הבראה

דמי הבראה לעובד

 דמי הבראה

 

משולמים מכוחו של צו הרחבה ולא מכוחו של חוק.

 

כל אדם אשר עובד תקופה בת שנה זכאי לדמי הבראה.  הזכאות משתנה עקב המשך עבודתו של העובד. כל עו"ד משתמש בטבלה פשוטה אבל השינוי העולה בין שנות הזכאות הוא בחודש הקלנדרי ולא בשנה שנספרת .

 

הטבלה הקובעת את ימי הזכאות

 

שנה ראשונה       חמישה ימי הבראה

2-3 שנים          שישה ימי הבראה

4-10 שנים        שבעה ימי הבראה

11-15 שנים      שמונה ימי הבראה

16-19 שנים      תשעה ימי הבראה

20 שנה ומעלה    עשרה ימי הבראה

 

עובד במשרה חלקית יקבל דמי הבראה על פי אחוז המשרה . התשלום יתקיים באיזור חודש יוני –  ספטמבר. 

 

יש מעבידים הבוחרים לשלם את הסכום על פי תשלום חודשי, כך שהתשלום יופיע בתלוש המשכורת .

 

כל עובד זכאי לתשלום דמי הבראה. גם אם הוא עובד על טיפים בלבד (מלצרות) וגם אם הוא עובד במשק בית.  הסכום חייב במס הכנסה ומס בריאות. לא ניתן להגיע למצב בו יש לך מינוס בדמי הבראה.

 

בחלק מהמקומות העבודה קיימים תנאים קיבוציים המאפשרים את הטבת העובד. אבל חשוב לשים לב כי ניתן לתת יותר ימי הבראה, אבל אסור לתת פחות מהטבלה.

 

הסכום המשולם בעבור דמי הבראה הוא אחיד , ללא קשר למשכורתו של העובד. גם מנכ"ל בנק הפועלים וגם עובד בניין מקבלים את אותו מחיר אחיד. הסכום הקבוע בחוק הוא 378 ₪ במגזר הפרטי וסך של 427 ₪ במגזר הציבורי על פי התקשי"ר.

 

לעניין זכויות נשים – חופשת לידה לא נחשבת ניתוק של הקשר בין עובד למעביד. לפיכך ישולמו דמי הבראה על התקופה. אבל אם אישה תקח חל"ת (חופשה ללא תשלום) , הרי שאז יש נתק ביחסי עובד מעביד ולפיכך לא ישולמו דמי הבראה ויתכן שגם זמן הנצבר בוותק יתאפס.

 

תקופת ההתישנות של דמי הבראה היא 7 שנים אחורנית בעוד שכאשר מסתיימים יחסי עובד – מעסיק תקופת ההתישנות היא בת שנתיים ימים. (וראה תע"א 2717/08 פלאטס שם תבע אדם את מעסיקו בעודו עובד ונקבע כי הוא אמור לקבל 5 שנים לאחור)

 

אגב יאמר כי באם מבקש העובד את דמי ההבראה ואם הוא לא מקבל אותם, מתאפשרת לאותו עובד להתפטר ממשרתו והדבר יחשב לו כפיטורין לכל דבר ועניין.

 

חשוב הדבר לקבל שירות ראשוני מעורך דין.

 

 

נכתב בידי עזר מבורך ושות' – עורכי דין  

 

פנה אלינו