זכויות נשים בעבודה

זכויות נשים בעבודה

זכויות נשים בעבודה על פי חוקי ישראל

 

חשוב לאדם המעסיק עובדת שנכנסה להריון לכבד את מלא זכויותיה. 

 

1.  אישה אינה חייבת להודיע למעסיקה כי היא בהריון ואפשר לדחות את ההודעה כמעט עד לחודש השישי. 

2.  אסור לפטר אישה, אלא באישור משרד הכלכלה, בתקופת הריונה ולאחר הלידה תקופה של חודשיים ימים.

3.  לאישה בהריון קיימות זכויות מסויימות המאפשרות לה לצאת לרופא לעיתים קרובות יותר ובשכר.

4.  אישה בהריון זכאית לחופשת לידה בת שלשה חודשים ראשונים בשכר וולזכאית לאופציה נוספת לשלשה            חודשים נוספים לא בשכר.

5.  אישה יכולה להתפטר כעבור שנה כאשר זכויותיה לקבל פיצויי פיטורין לא ינזקו.

6.  אישה יכולה לקבל שעת הנקה ביום כך שהיא תוכל לעבוד רק 7 שעות ולא שמונה שעות. 

7.  אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה למי שעבדה שישה חודשים ומעלה באותה עבודה. ניתן לפגוע בזכות זו        רק באישור משרד הכלכלה. 

8.  אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי החופשה השבועית. 

9.  עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה אלא בהסכמתה בלבד.

10.שמירת הריון חייבת בתשלום המעסיק כולל גם תשלום הוצאות גמלה ועוד.

11.ישנן זכויות שאינם רשומות בספר החוקים אבל יש להכיר על מנת להשיג פתרון צודק.

 

 

שיחה ראשונית איתנו אינה חייבת בתשלום. לפיכך בואו, תקבלו הערכה ראשונית של מצב זכויותיכם לאור העובדות שתוכלו להציג. 

 

עזר מבורך ושות' – עורכי דין   0506-330683

 

 

 

פנה אלינו