יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד

 

מדוע חשוב לכל בעל עסק לדעת האם הוא נחשב מעביד של אדם פלוני?

ככלל במידה ונכיר בבעל עסק כמעביד של עובד פלוני יחסי העבודה בין השניים יכנסו בגדרי משפט העבודה, על החובות ועל הזכויות אשר הוא מקנה (לדוגמא, המעביד יהיה מחויב לבצע הפרשות שונות, לשלם פיצויים בהתאם לדין וכדומה).

 

האם כל בעל עסק אשר משתמש באדם פלוני נחשב מעביד?

בעבר הייתה חזקה כי המשתמש בעובד הוא מעבידו ונטל ההוכחה הועבר למשתמש להוכיח כי הוא אינו המעביד. עם זאת, כיום, חזקה זו בוטלה. בית הדין בוחן את נסיבות ההעסקה ואת האותנטיות שלה. חשוב לציין כי בית הדין לא יאפשר  למעביד להסוות את יחסי העבודה המתקיימים בין העובד לבין המשתמש תוך פגיעה בזכויותיו של העובד.

 

כיצד בעל עסק יכול לדעת האם הוא מהווה מעביד בהתאם למשפט העבודה?

בית הדין נותן משקל למספר רב של קריטריונים על מנת להכריע האם מתקיימים יחסי עבודה בין המשתמש לעובד (ראה, דב"ע חסן עליאה אלהרינאת נ' כפר רות). ביהמ"ש נותן משקל שונה לכל אחד מן הקריטריונים ומאזן ביניהם על מנת להגיד למסקנה בתיק הנדון.

 

דוגמאות לקריטריונים כאמור הינם: 

כיצד ראו והגדירו הצדדים את היחסים ביניהם? למי הכוח לפטר את העובד? מי קיבל את העובד לעבודה? מי קובע את גובה השכר ותנאי עבודה? מי מעניק חופשות? מי פיקח על העובד? למי הבעלות על הציוד המשמש את העובד בעבודתו? ליבת הארגון- האם העובד משתלב בליבת הארגון?

במידה ומבחנים והתשובות למבחנים אלו יובילו את בית המשפט למסקנה כי המשתמש עולה כדי מעביד של אותו אדם יתבססו יחסי עבודה בין השניים.

 

יש לציין, כי סוגיה זו הינה סבוכה ואינה חד משמעית. מתוקף כך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין על מנת לדעת מהו מצבך המשפטי וכיצד עליך לנהוג. 

 

עזר מבורך ושות' - משרד עורכי דין פלא : 0506-330683 

 

 

פנה אלינו