זכויות נשים בעבודה

זכויות נשים בעבודה

זכויות נשים בעבודה דיני עבודה

 שוויון הזדמנויות בעבודה

 

האם גברים ונשים שמבצעים עבודה שוות ערך עבור אותו המעסיק זכאים לשכר שווה?

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-,1996 נועד להתמודד עם הפליה פסולה בשכר בין גברים לנשים המבצעים עבודה שוות ערך בעבור המעסיק. 

 

מהי עבודה שוות ערך? האם החוק חל במצבים בהם העבודה שמבצע העובדת והעובד אינה זהה לחלוטין?

על פי סעיף 3 לחוק, יראו בעבודות שוות ערך אף אם הן אינן אותן עבודות במדויק אך הן בעלות משקל זהה בעיקרן. כלומר, יתכן והחוק יחול במצבים בהם העבודות דורשות רמה זהה של כישורים, מאמץ, מיומנות ואחריות.  

יש לציין, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק, העובד רשאי לדרוש מהמעביד מידע בדבר רמות השכר לגבי סוגי עובדים ומשרות, ללא מידע מזהה.

 

מהו הנטל שמוטל על העובד במקרה של תביעה בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד?

על העובד או העובדת להצביע על הפרשי שכר בין שכרה של העובדת לשכרו של העובד המבצעים עבודה שוות ערך עבור המעסיק. היה ונמצא כי קיימים הפרשי שכר, עובר הנטל לכתפיו של המעביד להוכיח כי קיימת הצדקה עניינית להפרשי שכר אלה לאור שיקולים המפורטים בסעיף 6(א) לחוק. השיקולים אשר עשויים להצדיק את פערי השכר הינם: וותק שונה, תפוקה שונה, השכלה שונה ואופי או מהות שונה בין העבודות.

 

נכתב בידי עזר מבורך, עו"ד  0506-330683

 

 

פנה אלינו