the image title

רשימת טלפונים בית משפט

         

 בית המשפט 

 

       
מיקום גורם טלפון פקס          פעילות
         
מרכז בתי המשפט   077-2703333    
         
השלום תל-אביב     03-6926770-419 ליווי 05-5157818
         
השלום פתח-תקווה     03-9299546/8 חדר סניגור: 9299416
         
השלום ראשון לציון     03-9295607  
         
השלום רמלה     08-9270058/7  
         
השלום רחובות     08-9485314  
         
השלום כפר סבא     09-7474706  
         
השלום נתניה   09-8605686 09-8623451  
         
השלום קרית גת      08-6670660  
         
השלום אילת -מרכזיה   08-6362626    
         
המחוזי תל-אביב     03-6911447  
המחוזי תל-אביב לערעורים     03-7474122  
         
המחוזי מרכז - לוד   08-6683338 08-6683476  
  אולגה 08-668309 08-6683339  
         
בית המשפט העליון     02-6527110  
      02-6759648  
         
 בית המשפט לנוער        
         
נוער תל-אביב - שוקן   03-5128208/07/10 03-6817917  
                    פקיד עזר   03-5128206    
                      ליווי    03-5128204    
         
נוער פתח-תקווה   03-9299461 03-9299546  
    03-9299460/429 03-9299428 למקרים דחופים
  מעצרים 03-9425636    
  ליווי 03-9299400    
         
נוער ראשון לציון   03-9425571/2/4 03-9425607  
  מעצרים 03-9425636    
  ליווי 03-9425654    
         
נוער רמלה   08-9270023 08-9270057/8  
  ליווי 08-9776700    
         
נוער רחובות   08-9485338 08-9485314  
  ליווי 08-9485328    
         
נוער כפר סבא   09-7474753 09-7474706  
  ליווי 09-7474742    
         
נוער נתניה   09-8605646 09-8623451  
    09-8605686    
  ליווי 09-8605624    
         
נוער אשדוד   08-8514016 08-8514018  
         
נוער אילת   08-6362673 08-6375507  
         
         

פנה אלינו